Alle mond- en tandzorg van Tandarts aan huis , valt evenals alle andere tandheelkundige zorg in Nederland, volledig onder de voorwaarden van de (aanvullende) zorgverzekering en wordt dus vergoed. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. In voorkomende gevallen worden de kosten, voor bijvoorbeeld een prothese etc. vergoed uit de basisverzekering. In enkele gevallen worden de kosten die extra gemaakt worden voor het huisbezoek, zoals reis- ( km vergoeding) en voorrijkosten ook vergoed, echter meestal niet.  Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar , ook wat betreft het eigen risico.